Vår rörelse

Vi kallar vårt samhälle för kvinnlighet vilket indikerar att det är en samling kvinnor med gemensamma värderingar och livsstilar. De gemensamma nämnarna för målgruppen Soft Rebels är inte begränsade till ras, sexuell läggning, religiös övertygelse, ekonomisk status eller andra personliga angelägenheter. Istället bygger Soft Rebels gemensamma värderingar på att söka högre kunskap om vad det innebär att vara kvinna. Tillsammans med vårt samhälle tror vi på ett rättvist samhälle där alla kön värderas lika. Genom att representera det kvinnliga könet anser vi att det är vårt ansvar att främja jämställdhet och att tillgodose mångfald. Vi ser till att fungera som en ledstjärna för den moderna kvinnan och upplysa våra följare med innehåll som passar kvinnor från 2000-talet. Och Soft Rebels-rörelsen är en som vi delar med vårt samhälle: Vi är alla på en resa av kvinnlig egenmakt och denna resa manifesteras i våra kampanjer och samlingar genom åren.