Klagomålsmekanism

På Soft Rebels vill vi säkerställa att vi inte bidrar till negativ påverkan på människor, djur eller miljön. I händelse av en åtgärd relaterad till Soft Rebels och dess affärsverksamhet, eller beteendet hos anställda eller affärspartners, kan den rapporteras till följande e-postadress: brch@bcholding.dk .

Klagomålet kommer att hanteras av BC Holding i samarbete med ledningen. Se reklamationsförfarandet här.