Förpackning och transport

Våra kläder förtjänar den allra bästa behandlingen. Så även vårt klimat. Det är därför vi bryr oss lika mycket om förpackningen och transporten av våra plagg som vi gör om varje fiber i deras produktion. Varor från våra leverantörer är inslagna i polypåsar tillverkade av återvunnen plast och förpackade i kartonger som är FSC-certifierade. Vi återanvänder det vi kan och återvinner resten.

Varor skickas till våra företagskunder i de polypåsar de anlände i och vi återanvänder så många av kartongerna från inkommande logistik som möjligt för utgående frakt. Det motsvarar cirka 50 % av de inkommande lådorna. De återstående kartongerna vi använder är FSC mix-certifierade. Det betyder att de består av 80 % återanvänt material och 20 % nya kartongfibrer från hållbart skötta skogar.

Den största delen av vår produktion finns i vår helägda produktionsanläggning i Kina – och en mindre del kommer från Indien, Bangladesh och Turkiet. Det betyder naturligtvis att vi inte kan undvika frakt över hela världen. Vi transporterar så försiktigt vi kan genom att använda de bästa alternativen som finns tillgängliga för oss, vilket innebär att de flesta av våra kläder har tillbringat ett tag till sjöss. Att flyga är vårt allra sista alternativ och bara något vi överväger för prover som vi behöver snabbt.

RE-ZIP

Our customers are offered the opportunity to use RE-ZIP packaging which they return after receiving their clothes. We dream of this option becoming the norm, so everyone who chooses the RE-ZIP packaging receives a voucher to use in our web shop at a later time – it’s a win-win situation! The packaging saves CO2, water, and wood fibers.In cases where RE-ZIP is not selected we want to use the best possible environmental impact solution. Today we use recycled poly bags, which are already suitable for recycling. We are verifying if there are better alternatives with lower environmental impact. Unfortunately RE-ZIP is online available when shopping from Denmark at the moment.