Genomskinlighet

En plaggförsörjningskedja är komplex med leverantörer på många nivåer. Vi har leverantörer av råvaror, materialprocesser, tråd och tillbehör, våtbearbetningsanläggningar, tillverkning, förpackningsmaterialleverantörer – och ibland med handlare däremellan.

Vi arbetar för att öka transparensen för att kunna identifiera risker och säkerställa att våra plagg produceras ansvarsfullt med certifieringar, positiv dialog och samarbete. Vi har definierat våra nivåer för att analysera graden av transparens i vår leveranskedja.

Commitment:
We will continue our work on our supply chain transparency, and we will create an overview that entails at least the firsth tree tiers by 2025.

2022 status:
All tier 1 supplier information is available to be shared with customers and stakeholders.