Genomskinlighet

En plaggförsörjningskedja är komplex med leverantörer på många nivåer. Vi har leverantörer av råvaror, materialprocesser, tråd och tillbehör, våtbearbetningsanläggningar, tillverkning, förpackningsmaterialleverantörer – och ibland med handlare däremellan.

Vi arbetar för att öka transparensen för att kunna identifiera risker och säkerställa att våra plagg produceras ansvarsfullt med certifieringar, positiv dialog och samarbete. Vi har definierat våra nivåer för att analysera graden av transparens i vår leveranskedja.

Engagemang:
Vi kommer att fortsätta vårt arbete med transparens i vår leverantörskedja och skapa en översikt som omfattar åtminstone de första tre Tier före 2025.

2022 status:
All tier 1 supplier All information om Tier 1-leverantörer är tillgänglig för delning med kunder och intressenter.