Socialt ansvar

Sedan starten har Soft Rebels engagerat sig för att skapa rättvisa arbetsvillkor för alla våra arbetare. Vår fabrik följer BSCI:s uppförandekod , vilket innebär att du kan lita på att produktionen av dina kläder lever upp till ledande internationella principer:

Dessutom tar vi starkt avstånd från människor och system som inte respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna. Sedan FN bekräftade att uigurerna blir förtryckta av de kinesiska myndigheterna i Xinjiang-regionen har vi bojkottat bomull från detta område.

Mångfald, lika möjligheter och inkludering

För att säkerställa mångfald, lika möjligheter och inkludering i vår verksamhet informerar vi alla anställda om våra 3 kärnvärden: Ärlighet, Ansvar och Ständig förbättring. Och vi lever efter dem varje dag i alla affärsaspekter.

Vår affärs- och dagliga kontorskultur är öppen och bygger på förtroende. Våra anställda styr sin egen tid och deadlines, och vi är flexibla när det gäller fysiska arbetsstationer och arbetar online när vi samarbetar över våra kontor.

Vi har en platt och demokratisk organisationsstruktur där varje anställd får säga sin åsikt och bidra med idéer - oavsett jobbposition. Vår arbetsmiljö är viktig för oss. Vi vill ha en plats där varje anställd känner sig som en del av gemenskapen, uppskattad och engagerad i att skapa enastående resultat. När vi rekryterar nya talanger vill vi attrahera, främja och behålla de bästa talangerna på alla nivåer av vår verksamhet. Vi ger lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning, funktionshinder eller religiös bakgrund. Vi anställer baserat på personlighet, färdigheter och erfarenhet.

När vi designar gör vi det med hänsyn till olika kroppstyper för att tillgodose våra kunders behov. Vi är stolta över att säga att vi skapar kläder baserat på att passa alla kroppstyper och främja kroppspositivitet.


Womanhood

Vi kallar vår gemenskap för "womanhood" eftersom det för oss indikerar en grupp kvinnor med gemensamma värderingar och livsstilar. Den gemensamma nämnaren i Soft Rebels målgrupp tar inte hänsyn till ras, sexuell läggning, religion, ekonomisk bakgrund eller andra personliga förhållanden. Å andra sidan är de värderingar som definierar Soft Rebels baserade på en djupare förståelse för vad det innebär att vara kvinna.

Tillsammans med vår gemenskap tror vi på ett rättvist samhälle där alla könen är lika värdefulla. Vi är stolta över att representera det feminina och vi ser det som vårt ansvar att försvara jämlikhet och mångfald. Vi vill bli sedda som en fyrstjärna för den moderna kvinnan och belysa våra följare med innehåll anpassat till dagens tid. Vi har en Soft Rebels-rörelse som vi delar med vår gemenskap: Vi är alla på en resa för att främja kvinnlig styrka och denna resa manifesteras i våra kollektioner och kampanjer året runt.