Baslinje 2022

Hos Soft Rebels är 81% av våra produkter tillverkade av ansvarsfulla material som är mindre skadliga än konventionella.


Självklart följer vi EU:s kemikalielagstiftning REACH, utför nödvändiga tester och lagrar alla resultat..


Vi driver ett omfattande testprogram som säkerställer material- och klädstyrka genom att testa olika parametrar som draghållfasthet och bildning av fibrer.


Vi uppnådde GOTS- och GRS-certifiering efter revision 2022.
Soft Rebels licensnummer: 237883


Under 2022 uppdaterade vi vårt danska IT-system så att alla dokument nu är digitalt tillgängliga för all relevant personal. Detta har dramatiskt minskat vårt behov av tryckta dokument.


Hos Soft Rebels tillverkas 90% av produktionen i faciliteter som har tredjeparts certifiering.


Våra egna produktionsanläggningar är BSCI-certifierade.Vi erbjuder alla anställda kompletterande sjukförsäkring.


Vi håller årliga första hjälpen-kurser och brandövningar för våra danska och kinesiska medarbetare.