Integritetspolicy

1. INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  • Din datasäkerhet är viktig för oss och vi lägger därför stor vikt vid att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Nedan kan du läsa hur Soft Sales ApS (nedan ”Soft Rebels”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) behandlar personuppgifter om dig när vi agerar som personuppgiftsansvarig. Du kan också läsa om dina rättigheter i samband med vår behandling.

2. MJUKA REBELLERS ROLL SOM DATAKONTROLLARE

  • I samband med driften av vår verksamhet behandlar vi vissa personuppgifter. Detta gör vi för att kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt. Vi samlar i huvudsak in och behandlar allmänna (icke-känsliga) personuppgifter. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Soft Rebels här:

   Soft Sales ApS
   CVR: 347 256 83
   Mosevej 20A, 8240 Risskov, Danmark

   Kontaktperson:
   Namn: Jan Bechmann
   Telefon: 51921091
   E-post: jan@ori.dk

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR

  • Vi behandlar personuppgifter om dig i en rad olika situationer. Läs mer om vår handläggning i de olika situationerna nedan.

   Besökare på Soft Rebels hemsida och användare av Soft Rebels onlinetjänster.
  • När du besöker Soft Rebels hemsida (t.ex. www.soft-rebels.com) eller använder våra andra onlinetjänster (på exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube och Pinterest.), kan Soft Rebels behandla information om din IP-adress som samt information om din dator, enhet och webbläsare.

  • Vi behandlar även information om ditt besök (t.ex. information om hur du kommer åt våra webbplatser, hur du navigerar runt dem, vilka sidor du besöker, innehåll du tittar på, dina sökningar, annonser du har sett, etc.). Personuppgifter samlas in genom cookies, loggfiler och annan teknik ( du kan läsa mer om vår användning av cookies här ) .

  • Vi behandlar även personuppgifter som du lämnar till oss i samband med din användning av webbplatsen eller våra onlinetjänster, inklusive ditt namn, e-postadress och all annan information du lämnar till oss.

  • Vi använder dina personuppgifter så att vi kan göra relevanta produkter, tillbehör, förmåner och tjänster ("Tjänster") tillgängliga för dig och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser och onlinetjänster och de tjänster vi erbjuder. Vi använder också personuppgifter för att visa dig innehåll på våra och andra webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll.

  • Den rättsliga grunden för behandlingen är våra legitima intressen av att göra vår webbplats (och onlinetjänster) tillgängliga för dig (artikel 6.1(f) i den allmänna dataskyddsförordningen) eller ditt samtycke (artikel 6(1)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen och 3 § i den danska förordningen om cookies).

  • Vi lagrar personuppgifter som samlats in i samband med ditt besök på vår webbplats om 5 år. Viss data samlas in och lagras via cookies. Hur länge denna data lagras beror på den individuella cookien.

   Kunder till Soft Rebels
  • När du är kund hos Soft Rebels, och köper via vår webbshop, behandlar Soft Rebels personuppgifter om ditt namn, din adress, e-postadress, dina köp, betalningsuppgifter, telefonnummer och annan information som du lämnar till oss.
  • Vi behandlar personuppgifterna i syfte att fullgöra avtalet med våra kunder, i syfte att tillhandahålla Tjänsterna, fakturera, föra statistik och utföra kvalitetsledning samt för att upprätthålla våra kundregister och tillhandahålla allmän service, marknadsföring och försäljning till våra kunder.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen) eller våra legitima intressen av att hantera din information som kund hos oss (artikel 6(1)(f) i allmänna dataskyddsförordningen).
  • Vi lagrar personuppgifter om våra kunder om 5 år.

   Marknadsföringsmottagare
  • När du får marknadskommunikation, inklusive nyhetsbrev från Soft Rebels, behandlar vi personuppgifter om namn, adress, e-postadress och produktintresse. Vi behandlar även information om dina marknadsförings- eller kommunikationspreferenser, din användning av marknadsföringen vi skickar till dig (inklusive till exempel om du har öppnat ett mejl från oss, om mejlet har lästs och vilka länkar du har öppnat), och annan information du lämnar till oss.
  • Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att marknadsföra vårt företag och våra tjänster, och för att skapa och hantera ditt marknadsföringsabonnemang. Vi använder personuppgifterna om dina preferenser och användning för att förstå hur kunderna tar emot våra marknadsföringsbudskap och för att förbättra vår marknadsföring till dig och andra kunder framöver.
  • Vi kommer endast att skicka marknadsföringsmaterial till dig via e-post, textmeddelanden eller andra elektroniska medel när vi har erhållit ditt samtycke där detta krävs enligt den danska marknadsföringslagen.
  • Vi använder också personuppgifter om dig för att visa dig innehåll på våra och andra webbplatser baserat på dina aktiviteter och preferenser, och för att begränsa antalet gånger du ser samma innehåll, samt för att mäta effektiviteten av vårt innehåll och marknadsföring. För detta ändamål kan vi ladda upp din e-postadress till reklamverktyg med till exempel Google eller Facebook i syfte att skicka riktade marknadsföringsmeddelanden.
  • Den rättsliga grunden för behandlingen är våra legitima intressen av att uppfylla din önskan att ta emot marknadskommunikation från oss som du har samtyckt till enligt den danska marknadsföringslagen (artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen).
  • Vi lagrar personuppgifter om mottagare av marknadskommunikation så länge kontakten är aktiv, och den registrerade inte har dragit tillbaka sitt samtycke. Om den registrerade återkallar sitt samtycke kommer dokumentation av det ursprungliga samtycket att bevaras i 2 år.

   Deltagare i tävlingar

  • När du deltar i tävlingar behandlar vi personuppgifter om svar på tävlingen samt namn, adress, e-post och telefonnummer.

  • Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera tävlingar, dra vinnare etc.

  • Den rättsliga grunden för behandlingen är våra legitima intressen av att genomföra tävlingen och kontakta vinnaren (artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen).

  • Vi lagrar de personuppgifter som samlas in i samband med anordnande av tävlingar Vi lagrar personuppgifter om de registrerade om 5 år.

   Deltagare i Soft Rebels event
  • När du registrerar dig och deltar i evenemang som anordnas av Soft Rebels behandlar vi personuppgifter om ditt namn och din e-postadress, evenemanget som deltar.
  • Vi behandlar dessa personuppgifter i syfte att hantera evenemanget och av säkerhetsskäl, samt för att kunna skicka relevant material till dig.

  • Den rättsliga grunden för behandlingen är våra berättigade intressen av att hålla evenemang (artikel 6.1(f) i den allmänna dataskyddsförordningen) eller ditt samtycke (artikel 6.1(a) i den allmänna dataskyddsförordningen och 10 § i den danska marknadsföringslagen).

  • Vi lagrar personuppgifter om deltagare i evenemang inom 1 månad efter evenemangets slut.

   Affärspartners och/eller leverantörer till Soft Rebels

  • När du är affärspartner eller leverantör till Soft Rebels eller är kontaktperson till en affärspartner/leverantör behandlar vi personuppgifter om ditt namn, företagsnamn, arbetstelefonnummer, e-postadress, titel samt allmänt tillgänglig information och annat information du lämnar till oss.

  • Vi behandlar personuppgifter i syfte att hantera avtal, ta emot varor och tjänster från våra leverantörer och affärspartners samt i förekommande fall uppfylla avtal med våra kunder.

  • Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalet med dig (artikel 6.1 (b) i den allmänna dataskyddsförordningen) eller våra berättigade intressen av att hantera relationen med dig/det företag du representerar som affärspartner/leverantör (artikel 6 (1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen).

  • Vi lagrar personuppgifterna om affärspartners och/eller leverantörer inom 5 år efter avslutat samarbete.

4. UTSLÄPP AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

  • Soft Rebels kan komma att avslöja dina personuppgifter till andra leverantörer och/eller tjänsteleverantörer inom ramen för vår verksamhet såväl som till våra koncernbolag.

  • Soft Rebels kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till en offentlig myndighet i situationer där vi är särskilt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med lagstiftning och anmälningsskyldighet som vi lyder under.

  • Det kan till exempel vara nödvändigt att lämna ut personuppgifter till följande mottagare:

   • Affärspartners och databehandlare i organisationen.

  • Vi försöker begränsa utlämnandet av personlig identifierbar information och därmed utlämnandet av information som kan hänföras till dig personligen.

  • Soft Rebels lämnar även ut dina personuppgifter till databehandlare. Våra databehandlare behandlar endast dina personuppgifter för våra ändamål och enligt våra instruktioner.

5. LAGRING, DATAINTEGRITET OCH SÄKERHET

  • När dina personuppgifter inte längre behövs ser vi till att de raderas på ett säkert sätt.

  • Det är vår policy att skydda personuppgifter genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

  • Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa dataskydd för alla personuppgifter som vi behandlar. Vi gör regelbundna interna uppföljningar av huruvida policyer och åtgärder efterlevs.

6. DINA RÄTTIGHETER

  • Som registrerad har du vissa rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

  • Du kan – villkorslöst och när som helst – återkalla ditt samtycke. Du kan göra det genom att skicka ett mejl till oss (se e-postadress ovan). Återkallande av ditt samtycke kommer inte att ha någon negativ inverkan. Detta kan dock innebära att vi inte kan möta specifika önskemål från dig i framtiden. Återkallande av ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen baserad på samtycke innan den återkallas. Dessutom kommer det inte att påverka någon behandling som utförs på annan laglig grund.

  • Du kan också – villkorslöst och när som helst – invända mot vår behandling när den grundar sig på våra legitima intressen.

  • Dina rättigheter inkluderar även följande:

   • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

   • Rätt till rättelse: Du har rätt att få rättelse av eventuella felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig.

   • Rätt till radering (rätt att bli glömd) : I undantagsfall har du rätt att få radering av information om dig innan den tidpunkt då vi normalt skulle radera dina personuppgifter.

   • Rätt till begränsning av behandling: I vissa situationer har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter får vi endast behandla personuppgifter i framtiden – förutom lagring – med ditt samtycke, eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en individ eller viktiga allmänna intressen.

   • Rätt att invända: I vissa situationer har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och alltid om behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål.

   • Rätt till dataportabilitet: I vissa situationer har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få sådana personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.

   • Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan när som helst lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten angående vår behandling av personuppgifter. Se mer på www.datatilsynet.dk där du även kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som registrerad.

7. UPPDATERINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

  • Från tid till annan kommer det att vara nödvändigt att uppdatera denna integritetspolicy. Vi kommer att granska vår integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att den är uppdaterad, giltig och i enlighet med gällande lagstiftning och principerna för behandling av personuppgifter. Vi kommer att publicera nya versioner av policyn på vår hemsida.

  • Denna policy har versionsnr. 2 och är giltig från 16 juni 2023.